Mu Mới ra, Mu 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x Cuốn Nhất 2024
Mu Mới ra, Mu 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x Cuốn Nhất 2024

Trang chủ: http://mu-2024.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555869192999

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Dragon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 05/02/2024 (8h) - Open Beta: 06/02/2024 (19h)