Mu Mới ra, Mu 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x Dễ Chơi Cày Là Có

Trang chủ: https://mu-2024.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555869192999

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Đệ Nhất

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 27/06/2024 (13h) - Open Beta: 30/06/2024 (19h)