Mu Mới ra, Mu 3 Miền Season 6 - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Mu chuẩn xưa phiên bản dễ chơi
Mu Mới ra, Mu 3 Miền Season 6 - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Mu chuẩn xưa phiên bản dễ chơi

Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090479462109

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 27/02/2023 (19h) - Open Beta: 01/03/2023 (19h)