Mu Mới ra, Mu 4 Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Bán Ngọc Shop Game Khi Open
Mu Mới ra, Mu 4 Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Bán Ngọc Shop Game Khi Open

Trang chủ: http://id.mu4viet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu4Viet/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bạch Hổ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 04/07/2024 (11h) - Open Beta: 04/07/2024 (13h)