Mu Mới ra, Mu 97D - Season 2 Exp 20x - Drop 10% - cày chay miễn phí
Mu Mới ra, Mu 97D - Season 2 Exp 20x - Drop 10% - cày chay miễn phí

Trang chủ: https://mu97d.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/97dmupro/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: KY NIEM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 20x, Drop 10%

Alpha Test: 30/04/2024 (13h) - Open Beta: 03/05/2024 (13h)