Mu Mới ra, MU Ánh Dương - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Đa dạng Event, khắc chế class
Mu Mới ra, MU Ánh Dương - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Đa dạng Event, khắc chế class

Trang chủ: https://anhduong.phohienxua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ánh Dương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 11/06/2024 (8h) - Open Beta: 13/06/2024 (13h)