Mu Mới ra, MU Anh Hùng  - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom ép đồ 100%
Mu Mới ra, MU Anh Hùng  - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom ép đồ 100%

Trang chủ: https://mu-anhhung.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumavuong1002/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 22/09/2023 (19h) - Open Beta: 25/09/2023 (19h)