Mu Mới ra, Mu Anh Long - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Mu Cày Quốc, WebShop
Mu Mới ra, Mu Anh Long - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Mu Cày Quốc, WebShop

Trang chủ: https://muanhlong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553079939340

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Anh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 40%

Alpha Test: 08/12/2023 (12h) - Open Beta: 10/12/2023 (13h)