Mu Mới ra, MU Ánh Trăng - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free
Mu Mới ra, MU Ánh Trăng - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free

Trang chủ: http://phohienxua.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ánh Trăng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 25/05/2024 (13h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)