Mu Mới ra, Mu Athena - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không AUTO RESET- KHÔNG WS
Mu Mới ra, Mu Athena - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không AUTO RESET- KHÔNG WS

Trang chủ: http://mu-athena.net/intro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/MLT.ATHENA

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TITAN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 31/08/2022 (10h) - Open Beta: 03/09/2022 (10h)