Mu Mới ra, Mu Athena - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - Không webshop, Không Huy, Hiệu

Trang chủ: http://mu-athena.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MLT.ATHENA

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Titan

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 21/07/2022 (10h) - Open Beta: 23/07/2022 (10h)