Mu Mới ra, Mu Atlantic - Season 6 Exp 250x - Drop 80% - Kết hợp lối chơi Việt và Nước ngoài
Mu Mới ra, Mu Atlantic - Season 6 Exp 250x - Drop 80% - Kết hợp lối chơi Việt và Nước ngoài

Trang chủ: https://mu-atlantic.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muatlantic.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tân Thế Giới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 80%

Alpha Test: 09/07/2023 (8h) - Open Beta: 10/07/2023 (13h)