Mu Mới ra, MU AWAY - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - reset ingame cộng hưởng max option
Mu Mới ra, MU AWAY - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - reset ingame cộng hưởng max option

Trang chủ: http://mu-awayss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminMUAWAY

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ thần ma

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 26/02/2022 (13h) - Open Beta: 27/02/2022 (13h)