Mu Mới ra, MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 Tặng hết đồ
Mu Mới ra, MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 Tặng hết đồ

Trang chủ: https://mumoira.tv

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Bá đạo 2023

Loại Mu: Reset Web, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 25/05/2023 (8h) - Open Beta: 25/05/2023 (14h)