Mu Mới ra, MU BA MIỀN - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - - ĐỒ ĐẠC CẦY CUỐC LÀ CÓ TẤT CẢ
Mu Mới ra, MU BA MIỀN - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - - ĐỒ ĐẠC CẦY CUỐC LÀ CÓ TẤT CẢ

Trang chủ: https://mu-bamien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Bamien191/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BaMien

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 20/07/2023 (13h) - Open Beta: 22/07/2023 (13h)