Mu Mới ra, MU BA MIỀN - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ
Mu Mới ra, MU BA MIỀN - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

Trang chủ: https://mu-bamien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/OnlineMu69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ba Miền

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 18/08/2023 (20h) - Open Beta: 19/08/2023 (20h)