Mu Mới ra, Mu Bá Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 100% ko kick nạp full even
Mu Mới ra, Mu Bá Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 100% ko kick nạp full even

Trang chủ: http://mututien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Tước ss6.15 Full even

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 80%

Alpha Test: 25/09/2023 (13h) - Open Beta: 26/09/2023 (13h)