Mu Mới ra, Mu Bá Tước  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - miễn phí 100% ad nhiệt tình
Mu Mới ra, Mu Bá Tước  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - miễn phí 100% ad nhiệt tình

Trang chủ: http://sv1.mu-chutuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Tước ss6.15 Full even

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 03/09/2023 (13h) - Open Beta: 04/09/2023 (13h)