Mu Mới ra, Mu Bá Tước ss6,15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 99% admin nhiệt tình
Mu Mới ra, Mu Bá Tước ss6,15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 99% admin nhiệt tình

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Tước ss6.15 Full even

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 80%

Alpha Test: 16/10/2023 (13h) - Open Beta: 17/10/2023 (13h)