Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Train wcoin, cộng hưởng free
Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Train wcoin, cộng hưởng free

Trang chủ: http://mubavuong-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMuBaVuong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Danh Vọng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 05/01/2023 (19h) - Open Beta: 07/01/2023 (19h)