Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ
Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

Trang chủ: https://mu-89.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu89classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương . Anh Hùng Hội Tụ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 50%

Alpha Test: 22/07/2022 (13h) - Open Beta: 24/07/2022 (13h)