Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop , đua top nhận ATM
Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop , đua top nhận ATM

Trang chủ: https://mubavuong.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubavuong.tv

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 18/12/2023 (13h) - Open Beta: 19/12/2023 (13h)