Mu Mới ra, MU BÁ VƯƠNG - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn phí cày là có đồ
Mu Mới ra, MU BÁ VƯƠNG - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn phí cày là có đồ

Trang chủ: https://mubavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 27/04/2023 (13h) - Open Beta: 29/04/2023 (13h)