Mu Mới ra, MU Bá Vương - Season 6 Exp 350x - Drop 20% - Giải Trí - Cày Cuốc - 65K Point
Mu Mới ra, MU Bá Vương - Season 6 Exp 350x - Drop 20% - Giải Trí - Cày Cuốc - 65K Point

Trang chủ: https://mu-bavuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BaVuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 20%

Alpha Test: 06/01/2022 (11h) - Open Beta: 08/01/2022 (11h)