Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 350x - Drop 20% - LÀM RA LÀM - CHƠI RA CHƠI
Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 350x - Drop 20% - LÀM RA LÀM - CHƠI RA CHƠI

Trang chủ: http://id.bavuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineVipSs6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 20%

Alpha Test: 30/10/2021 (15h) - Open Beta: 01/11/2021 (19h)