Mu Mới ra, MU BÁ VƯƠNG - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free 99%, săn đồ ép đồ
Mu Mới ra, MU BÁ VƯƠNG - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free 99%, săn đồ ép đồ

Trang chủ: https://mubavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 15/08/2023 (20h) - Open Beta: 17/08/2023 (20h)