Mu Mới ra, MU Bá Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99% , 65K Point , Cày Cuốc
Mu Mới ra, MU Bá Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99% , 65K Point , Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-bavuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BaVuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 20/01/2022 (19h) - Open Beta: 21/01/2022 (19h)