Mu Mới ra, MU BA VUONG - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99%, MU ĐÔNG NGƯỜI CHƠI
Mu Mới ra, MU BA VUONG - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99%, MU ĐÔNG NGƯỜI CHƠI

Trang chủ: https://mubavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 21/07/2023 (13h) - Open Beta: 24/07/2023 (13h)