Mu Mới ra, MU Bá Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU
Mu Mới ra, MU Bá Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

Trang chủ: https://mu-bavuong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/bavuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KIM LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 24/03/2022 (19h) - Open Beta: 25/03/2022 (19h)