Mu Mới ra, 💥MU BÁ VƯƠNG SS6💥 - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, 💥MU BÁ VƯƠNG SS6💥 - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuBaVuong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 15%

Alpha Test: 02/04/2024 (13h) - Open Beta: 04/04/2024 (13h)