Mu Mới ra, Mu Bắc Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Bắc Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - cày cuốc

Trang chủ: https://mu-bacnam.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubacnamvn/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoài Niệm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 08/02/2022 (8h) - Open Beta: 10/02/2022 (15h)