Mu Mới ra, Mu Bắc Ninh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - SS6 3option rất dễ chơi cho AE
Mu Mới ra, Mu Bắc Ninh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - SS6 3option rất dễ chơi cho AE

Trang chủ: https://mu-vnss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fagemubacninh/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoả Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 01/10/2023 (8h) - Open Beta: 03/10/2023 (8h)