Mu Mới ra, MU BẮC NINH - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Siêu Cày Cuốc
Mu Mới ra, MU BẮC NINH - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Siêu Cày Cuốc

Trang chủ: https://mubacninh.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubacninhPC/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Bắc Ninh 2 (New)

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 12/10/2021 (8h) - Open Beta: 15/10/2021 (20h)