Mu Mới ra, Mu bạch Long hay - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item
Mu Mới ra, Mu bạch Long hay - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item

Trang chủ: http://mubachlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hắc Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/03/2024 (13h) - Open Beta: 25/03/2024 (13h)