Mu Mới ra, MU BẠCH LONG MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 50% -   NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae
Mu Mới ra, MU BẠCH LONG MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 50% -   NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae

Trang chủ: http://mubachlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 19/05/2024 (13h) - Open Beta: 20/05/2024 (13h)