Mu Mới ra, MU BẠCH LONG SV MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
Mu Mới ra, MU BẠCH LONG SV MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

Trang chủ: http://mubachlong.info/index.html

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 13/04/2024 (10h) - Open Beta: 15/04/2024 (13h)