Mu Mới ra, MU BẠN BÈ  - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99% - Hỗ trợ ae vào sau

Trang chủ: http://mubanbe.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubanbe

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ HUYNH ĐỆ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 22/10/2021 (13h) - Open Beta: 24/10/2021 (13h)