Mu Mới ra, MU BẢN HÓT THÁNG 6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae cấ
Mu Mới ra, MU BẢN HÓT THÁNG 6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae cấ

Trang chủ: http://mu-mix.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN SỨ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 18/06/2024 (13h) - Open Beta: 20/06/2024 (13h)