Mu Mới ra, MU Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Game Nhân Phẩm Không Kích Nạp
Mu Mới ra, MU Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Game Nhân Phẩm Không Kích Nạp

Trang chủ: https://mubanggia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubanggia2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Băng Giá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 19/04/2023 (13h) - Open Beta: 20/04/2023 (19h)