Mu Mới ra, Mu Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin
Mu Mới ra, Mu Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

Trang chủ: https://mubanggia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubanggia2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Băng Giá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 40%

Alpha Test: 24/11/2023 (13h) - Open Beta: 25/11/2023 (19h)