Mu Mới ra, Mu Băng Giá - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Game Nhân Phẩm-Thắng Bại Tại Gopin
Mu Mới ra, Mu Băng Giá - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Game Nhân Phẩm-Thắng Bại Tại Gopin

Trang chủ: https://mubanggia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubanggia2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Băng Giá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 21/01/2024 (13h) - Open Beta: 22/01/2024 (13h)