Mu Mới ra, Mu Bất Diệt Mới Ra - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - chuẩn webzen đông vui không weshop
Mu Mới ra, Mu Bất Diệt Mới Ra - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - chuẩn webzen đông vui không weshop

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 26/07/2023 (13h) - Open Beta: 28/07/2023 (13h)