Mu Mới ra, MU BẤT DIỆT MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - chào đón năm mới 2024
Mu Mới ra, MU BẤT DIỆT MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - chào đón năm mới 2024

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 30/12/2023 (13h) - Open Beta: 01/01/2024 (13h)