Mu Mới ra, Mu Bất Diệt Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Miễn phí full thần socket +15
Mu Mới ra, Mu Bất Diệt Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Miễn phí full thần socket +15

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 95%

Alpha Test: 08/11/2022 (13h) - Open Beta: 10/11/2022 (13h)