Mu Mới ra, MU Bất Diệt - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom 2 loại pet
Mu Mới ra, MU Bất Diệt - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom 2 loại pet

Trang chủ: http://mu-batdiet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550854603799

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sống Còn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 19/09/2023 (19h) - Open Beta: 22/09/2023 (19h)