Mu Mới ra, Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Custom ngọc full drop cao all boss
Mu Mới ra, Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Custom ngọc full drop cao all boss

Trang chủ: https://www.batdietcustom.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/uempqs199

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bất Diệt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 13/05/2024 (13h) - Open Beta: 15/05/2024 (19h)