Mu Mới ra, MU Bất Tử - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí 100% - Cày Là Có

Trang chủ: https://mubattu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubattuss1hoainiem

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Hoài Niệm 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 09/05/2024 (13h) - Open Beta: 11/05/2024 (13h)