Mu Mới ra, mu battle - Season 6 Exp 30x - Drop 20% - máy chủ lối chơi chuẩn mu xưa
Mu Mới ra, mu battle - Season 6 Exp 30x - Drop 20% - máy chủ lối chơi chuẩn mu xưa

Trang chủ: https://mu-battle.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoiquanmu9x

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 20%

Alpha Test: 22/05/2024 (19h) - Open Beta: 23/05/2024 (19h)