Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Dân cày cũng như dân chơi
Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Dân cày cũng như dân chơi

Trang chủ: https://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ DAVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 80%

Alpha Test: 19/03/2023 (13h) - Open Beta: 20/03/2023 (19h)