Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 100%
Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 100%

Trang chủ: http://mubienhoa.xyz

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ToTenPh0ng/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ CUSTOM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 16/09/2022 (13h) - Open Beta: 17/09/2022 (13h)